صنف فروشندگان ابزارآلات رنگ ویراق تربت حیدریه
حلول ماه مبارک شعبان و اعیادشریف شعبانیه را  به تمامی اصناف وکسبه شریف وخداجوی ومخلص

 تهنیت عرض نموده وبرای تمامی دست اندکاران عرصه کاروتلاش وتولیدوصنعت

وامورتوزیعی مملکت عزیزاسلامی ازدرگاه احدیت برکت وعزت آرزومندیم.

اعضا وهیئت مدیره اتحادیه ابزارآلات .رنگ ویراق تربت حیدریه

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 1:20  توسط هیئت مدیره  | 

کلیه همکاران واعضای اتحادیه

توجه شمارا به رعایت واجرای مواردزیرجلب مینماید:

درج قیمت واتیکت فروش کالا بااحتساب سود۸٪برای ابزارآلات وسود۱۲٪برای رنگ ولوازم رنگ

وسود۱۵٪برای انواع قفل ولولاویراق جهت خرده فروشی واحتساب سودعمده فروشی۳٪اجباری میباشد.

صدورفاکتورفروش برای کالا تامبلغ یکصدهزارریال بنا به تقاضای خریدار وبیش ازمبلغ یکصدهزارریال

اجباری میباشد.

ارائه فاکتورها واسنادخرید کالا جهت کنترل ونظارت بازرسان سازمان بازرسی ونظارت برقیمتها الزامی میباشد

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 14:16  توسط هیئت مدیره  | 

 

 

انتخابات اتحادیه صنف ابزار ورنگ ویراق شهرستان تربت حیدریه در تاریخ هفتم مهر ماه ۱۳۹۱درمحل مجمع امورصنفی تربت حیدریه برگزار گردید که افراد زیر ازبین کاندیداها برای مدت ۴سال بعنوان هیئت مدیره جدید انتخاب گردیدند

۱- آقای احمدنواری - ۲ - آقای ابراهیم سبزواری پور ۳ - آقای هادی مقربی ۴- آقای محسن گنجی زاده     

۵- آقای فرهادپیوسته

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 23:13  توسط هیئت مدیره  | 

 

 

محل دفتر اتحادیه واقع در خیابان فردوسی ۶۶پلاک ۱۸میباشد

پست الکترونیکی:  etary87@gmail.com

تلفن   52224767-051نمابر 52222867- 051

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم مهر 1391ساعت 20:56  توسط هیئت مدیره  | 

مشخصات هیئت مدیره ومدیراجرائی

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیک

مستقیم

  فاکس

تلفن همراه

۱

احمد

نواری

رئیس هیئت مدیره

۲۲۲۴۷۶۷ ۲۲۴۴۱۰۳ ۲۲۷۰۴۸۸

۲۲۲۲۸۶۷

۰۹۱۵۱۳۱۱۰۰۳

ehsanmashad@yahoo.com

۲

ابراهیم

سبزواری پور

نائب رئیس

۲۲۷۰۴۲۲

 

۰۹۱۵۱۳۱۲۰۰۵

etary87@gmail.com

۳

هادی

مقربی     

 

بازرس

۲۲۲۲۶۹۵

 

 

etary87@gmail.com

۴

فرهاد

پیوسته

ذبیر

۲۲۲۴۲۳۲

 

 

etary87@gmail.com

۵

محسن

گنجی زاده

خزان هدار

۲۲۳۳۳۶۰

 

۰۹۱۵۵۳۱۷۴۳۰

etary87@gmail.com

 

 مدیراجرایی اتحادیه

۶ علی قویدل مدیراجرائی 52224767 52222867 09158174133  
+ نوشته شده در  جمعه هفتم مهر 1391ساعت 21:37  توسط هیئت مدیره  | 

انتخابات هیئت مدیره مجمع امورصنفی شهرستان تربت حیدریه

 

درتاریخ 1391/3/4درمحل سالن اجتماعات مجمع با حضور  رییس اداره تجارت صنعت ومعدن وآقایان مهرآمیزوامیری اعضای کمیسیون نظارت برانتخابات وهمچنین جناب آقای حاج محمودوطن دوست نماینده محترم معاونت استاندار وفرماندرتربت حیدریه ونیزجناب سرگردنیری نماینده محترم نیروی محترم انتظامی وباشرکت کلیه روسای اتحادیه های صنفی شهرستان  برگزارگردیدکه پس از رای گیری هیئت رئیسه جدید مجمع بشرح زیربرگزیده شدند.

۱- جناب آقای حاج مهدی خسروی نیک

۲-جناب آقای حاج محمدنقیب پناه

۳- جناب آقای حاج محمدرضا تقی نژاد

۴-جناب آقای حاج رامین مصطفوی

۵- جناب آقای حاج علیرضاصادقی

هیئت مدیره واعضاء صنف اتحادیه ابزار ورنگ ویراق تربت حیدریه انتخاب مجددعزیزان فوق رابسمت هیئت مدیره مجمع امورصنفی شهرستان تبریک عرض نموده وبرای همگی ایشان ازدرگاه احدیت سربلندی وموفقیت مسئلت دارد

+ نوشته شده در  جمعه پنجم خرداد 1391ساعت 8:33  توسط هیئت مدیره  | 

اعضای محترم اتحادیه: احتراما با توجه به فرارسیدن انتخابات هیئت مدیره اتحادیه متن کامل آگهی صادره توسط انجمن محترم نظارت برانتخابات اتحادیه های صنفی تربت حیدریه بشرح زیر به استحضارمیرسد لذا ازکلیه داوطلبان عضو یت درهیئت مدیره اتحادیه خواهشمنداست درمهلت قانونی شخصامدارک   موردنیازرابه اداره بازرگانی تربت حیدریه تحویل فرمایند ./. با سپاس         احمدنواری

                                                                                             رئیس هیئت مدیره اتحادیه 

                                                                                                   

انجمن نظارت برانتخابات اتحادیه های صنفی تربت حیدریه

آگهی انتخابات نوبت اول

شماره :  ۶۹۴

تاریخ  :  ۱۴/۱۲/۹۰

احتراما:باعنایت به آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی موضوع تبصره

دو(۲)ماده۲۲قانون نظام صنفی بدینوسیله ازداوطلبان عضویت درهیئت مدیره صنف فروشندگان ابزارآلات-رنگ ویراق تربت حیدریه دارندگان شرایط ذیل دعوت میشودظرف مدت

سی(۳۰)روزازتاریخ انتشارآگهی باارائه مدارک ذیل جهت تکمیل فرم پرسشنامه به دبیرخانه انجمن نظارت واقع دراداره بازرگانی مراجعه نمایند.

شرایط لازم:

۱تابعیت ایران ومتعهدبودن به نظام جمهری اسلامی ایران

۲نداشتن هرگونه سوءپیشینه کیفری موثر

۳نداشتن سابقه ورشکستگی

۴عدم وابستگی به رژیم گذشته واحزاب وسازمانها وگروههای مخالف نظام جمهری اسلامی

۵عدم اعتیادبه موادمخدروعدم اشتهاربه فساداخلاقی

۶داشتن مدرک تحصیلی

۷داشتن پروانه کسب معتبر(قائم به شخص-شغل-مکان)

مدارک موردنیاز:

۱-تصویرپروانه کسب معتبردائم یک برگ به همراه کارت عضویت عکس دار

۲-تصویرازتمام صفحات شناسنامه ازهرصفحه۱برگ

۳-تصویرمدرک تحصیلی

۴-تصویرمدرک پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت جهت متولدین۱۳۳۷به بعد

۵-عکس۴*۳تعداد۴قطعه

توضیح:ارائه اصل مدارک مذکوردرموقع ثبت نام الزامی است.

                 کریمی                            

      رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی

            تربت حیدریه                        

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم اسفند 1390ساعت 19:42  توسط هیئت مدیره  | 

رديف

نام

نام خانوادگی

شماره پروانه

تلفن

آدرس محل كسب

 1.  

حسين

آبياركته شمشيري


09159336067

خيابان فردوسي شمالي26

ابتداي كوچه حسني

مجيد

آهنچیان

 

2220580

بازارکاریز

 1.  

علي اكبر

اميري بهابادي

 

2291583

09159334828

شهرك وليعصر- چهارراه راه دانشجو

نبش دانشجو9

 1.  

مهدي

امينيان

 

2229007

09151102254

ميدان امام علي(باغسلطاني)

جنب فردوسي51

محمدجعفر

باقري مقدم

 

09155311925

شهرك وليعصر 4راه دانشسراجنب پست

 1.  

نظرعلي

بذرگرچناري

 

2270597

انتهاي بازاركاريز  - نبش كوچه دانش

علي

برادران كرماني

 

2232148

 

چهارراه امام خميني -  ابوذر4

09159319866

مهدي

بشارتي راد 

 

2225174

09159663633

خ فردوسی – جنب بانکملی فردوسی

حسين

بياباني

 

 

دولت آباد

 1.  

محمود

پاكزادبايگي

 

09159319417

05322823163

بايگ – خيابان امام خميني

جنب بانك ملي

غلامحسن

پوردائي

 

2227587

09153332096

بازارکاریز – مقابل میدان رباط

محمدرضا

پورقربان

 

09153314340

دولت آباد

فرهاد

پيوسته

 

2224232

خیابان طالقانی – مقابل بانک تجارت

محمدحسين

تقي زاده

 

2226172

بازارکاریز

حسن

جل

 

 

بازارکاریز

محسن

حاجي حسيني

 

2284215

جاده سنتو – مقابل امام رضا28

 1.  

محمدرضا

حجتي

 

 

09151300223

بلوارامام رضا – نبش امام رضا28

 1.  

سيدعلي

حدادي

 

 

05323233616

09151078760

كدكن – نبش4راه شهدا

 

حميد

حداديان تربتي

 

2241697

خ فردوسي68- بازارکاریز

محمود

حسني

 

2226207

خیابان طالقانی - مقابل اداره دارائی

 1.  

محمد

حسيني

 

2270112

09153327484

خيابان فردوسي جنوبي

كوچه رستوران اميد

سيدحسن

حسيني مقدم بايگي

 

2229216

خيابان روحبخش – مقابل حمام حاج رئیس

 1.  

رضا

حقدادي

 

09155311594

خيابان فردوسي جنوبي

انتهاي بازاركاريز

مجيد

حيدري

 

2221473

انتهاي خيابان ابوذر- نبش چهارراه خواف

حسين

خداوردي

 

2237459

جاده سنتو – جنب امام رضا15

عليرضا

خدايار

 

 

دولت آباد

محمد

خوجوي

 

2310234

بلوارباهنر – بین باهنر4و6

 1.  

غلامحسين

داورصفت محمودآبادي

 

2225807

خيابان روحبخش مقابل حمام حاج رييس

 1.  

محمدطاهر

دليري كامه عليا

 

2271066

09153328162

خيابان شهيدبهشتي – بهشتي2

پلاك28

محمدحسين

دليري منظري

 

2312355

ابتدای جاده زاوه

 1.  

محمد

راحمي كاريزكي

 

2233161

09156499673

اتربت حيدريه ابتداي جاده زاوه

سمت راست

غلامرضا

رسولي فر

 

2225923

2236935

ابتدای جاده زاوه

غلامحسن

رضائي

 

2227393

خیابان امام خمینی

هادي

رضائي

 

 

رباط سنگ

 1.  

اصغر

رمضاني

 

2319342

09153328534

بلوارباهنر- نبش باهنر30

 1.  

حميدرضا

زنده فديهه

 

 

2220483

09158332316

خيابان امام خميني – امام خميني32

ابراهيم

سبزواري پور

 

2270422

خ فردوسی – داخل گاراژمصوری

خليل

سبزواري پور

 

2224196

جاده سنتو – جنب بنیادمسکن

علي

شمشيري سرخ آبادي

 

 

جاده سنتو – جنب بیمارستان اجتماعی

محمد جواد

صابري

 

2224622

خیابان فردوسی  مقابل پاساژبنی اسدی

محمدباقر

صابريان

 

2222749

ابتدای بازارکاریز

 1.  

محسن

صالحي

 

 

09159126861

شهرك وليعصر فاز1نرسيده به چهارراه فرهنگيان

رجبعلي

صبري بنهنگی

 

2244735

خیابان قائم – جنب قائم11

محسن

صبري بنهنگی

 

2234860

خیابان خرمشهر – مقابل مسجدنوبهار

ناصر

صحرانوردبوري آبادي 

 

 

2241683

خيابان فردوسي – انتهاي بازارکاریز

 1.  

حجت الله

صداقت

 

3725287

09153314305

دولت آباد خيابان شهيدرجايي بالاترازمسجدجامع

سيدمحمود

ضيائي

 

2312491

خ فردوسی شمالی – بعدازمیدان بسیج

محمداسماعيل

ضيائي

 

2223782

09155051264

ابتداي بازاركاريز

محمدناصر

طاهري

 

2244479

میدان رباط

هوشمند

طاهريان حصاري

 

09193797354

روستاي حصار – بخش بايگ تربت حيدريه

ر

رسول

عابدي

 

 

2238144

09151304634

ابتداي بلوار28متري شهيدرجائي

سمت راست

 1.  

حسين

عباس نيا

 

 

09153318718

2320502

ابتداي بلوار45متري شهيد مدرس- بين مدرس35و37

محسن

عباس نيا

 

2235541

خیابان آبشار – نبش آبشار(1)

 1.  

معصومه

عظيمي

 

 

2231418

09155317418

خيابان فردوسي شمالي  - مقابل كانون بسيج

 1.  

حسن

علي اكبري

 

2244473

09159076341

خيابان فردوسي68 - بازاركاريز

مهدي

عليپور

 

 

خیابان امام خمینی – جنب تاکسیرانی

 1.  

محمدجواد

عليپورحاجي يار

 

2277262

09159262167

جاده خواف مقابل مركزفني حرفه اي

ابراهيم

عليميرزائي

 

2276229

خیابان ابوذرغفاری – ابوذر16

09159322672

محمد

غلام امام

 

 

بازارکاریز

رمضانعلي

فخاري

 

2249299

09155311882

خيابان فردوسي شمالي

حاشيه ميدان بسيج

جواد

قاسم زاده تربتی

 

2222495

بازارکاریز

 1.  

مهدي

قاسم زاده كرماني

 

2246814

خيابان آبشار-سمت راست

مجيد

قاسمي

 

2230592

خیابان ابوذر – جنب پرسی گازسابق

 1.  

جواد

كاري

 

2243684

09155320602

بلوارامام رضا مقابل امام رضا92

محسن

كرباسي

 

2270870

خیابان فردوسی جنوبی

محمدتقي

كرباسي

 

2222661

بازارکاریز

محمدعلي

كرباسي

 

2270370

خ فردوسی – جنب بازارگمرک

علي اصغر

كشاورز

 

2241221

09159666959

جاده سنتو – پل چوبی

09159666959

محسن

كمالي

 

 

2244249

خیابان امام خمینی 4

 1.  

حميد

كوچك زاده

 

2226849

ابتداي خيابان 28متري شهيدرجايي پ307

علی اصغر

كوچك زاده عریانی

 

2226849

09155319083

ابتدای خیابان 28متری شهیدرجائی

09155319083

اسماعيل

كياني

 

 

دولت آباد

علي اكبر

گنجي زاده

 

2222915

ابتدای خیابان 28متری شهیدرجائی

محسن

گنجي زاده

 

2233360

 انتهای خیابان طالقانی – مقابل بانکملی  نبش طالقاني17

رجبعلي

گنجي فر

 

2226676

جاده سنتو – مقابل بنیاد مسکن- امام رضا60

محمد

گنجي فر

 

 

2226430

09151312955

بلوار28متري شهیدرجائی-رجائي1

علي اصغر

لباف

 

2224944

09151312860

خ فردوسي 68- نبش بازارکاریز

 1.  

حسن

مؤمني

 

2223607

09159669739

بازاركاريز – كوچه ميدان رباط

محمد

مؤمني

 

2276849

خیابان ابوذر –  چهارراه خواف

محمدباقر

مؤمني

 

2221327

بازارکاریز

محمدرضا

مجتهدزاده مشهدي

 

2221842

09151305246

ابتدای جاده زاوه – سمت راست

سيدعلي

محجوب

 

2232622

خیابان فردوسی - پاساژمقربی

 1.  

جواد

محجوب زاده

 

2316080

09151300340

بلوارشهيدباهنر- بين باهنر4و6

فرهاد

محمدعلي زاده

 

2295757

09159322485

شهرک ولیعصر – 4راه دانشگاه

روح الله

محمدي فر

 

2236503

جاده سنتو – بلوارامام رضا-مقابل دانش

 1.  

مجتبي

محمودي بنهنگي

 

 

2310951

09155312368

خيابان فردوسي شمالي

مقابل تعاون روستايي

هادي

مقربي

 

222695

بازارکاریز

علي

ملوكي

 

2319900

ابتدای جاده زاوه

صديقه

موسوي

 

09151313088

ابتدای جاده زاوه – سمت چپ

مجيد

مهتابي

 

2220321

09153334316

جاده سنتو – مقابل ترمینال مسافربري

09153334316

 1.  

مجيد

نجفي بنهنگي

 

 

2247689

09158173432

خيابان ابوذرغفاري بين ابوذر9و11

 1.  

غلامرضا

نژادحسين

 

2312491

09159664115

خيابان فردوسي شمالي بالاترازميدان بسيج مقابل كوچه حسني

علي اصغر

نواري

 

2229650

خ طالقانی – چهارراه امام خمینی

محمد

نواري

 

2222761

انتهای خ طالقانی – مقابل مسجد

محمدحسن

نواري

 

2225281

خ فردوسی – جنب بانک سپه مرکزی

حاج احمد

نواري ، بازارسنگفرش

www.ehsanmashad.blogfa.com

ehsanmashad@yahoo.com

 

 

2224767

2244103

۲۲۷۰۴۸۸

فاکس۲۲۲۲۸۶۷

خ فردوسی66 – ابتدای بازارسنگفرش

احمد

نواري ، جاده سنتو

 

 

2239228

جاده سنتو – پایین تر از میدان امداد

جنب امام رضا45

غلامرضا

نوروزي

 

2319601

خ فردوسی شمالی  جنب کوچه حسنی

محمد

نوروزي

 

2274234

09153333836

انتهای بازارگمرک – خیابان استقلال

 1.  

محمدعلي

وحيدنيا

 

2247989           

09151301420

بلوار45متري شهيدمدرس – جنب مسجد امام خميني

 

عبدالحسين

هراتي

 

2224585

09367475351

خیابان طالقانی – جنب بانک تجارت

غلامحسين

يعقوبي

 

2248531

میدان بسیج – ابتدای خیابان خرمشهر

۱۰۳


۱۰۴

حسين


داود

يوسف زاده


محمدزاده

 


2237739

 


ابتدای جاده خواف – جنب بازاردام


خیابان ابوذرغفاری مقابل مسجد علی ابن ابیطالب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام بهمن 1390ساعت 9:30  توسط هیئت مدیره  | 

رسته های صنفی تحت پوشش اتحادیه عبارتند از:

۱ - انواع ابزارآلات صنعتی

۲ - انواع ابزارآلات برقی والکتریکی

۳- انواع ابزاروکالای آتش نشانی وتجهیزات ایمنی

۴-انواع ابزارآلات ساختمانی . توری .سیم خاردار. بیل وکلنگ وفرگون ومفتول جات

۵- انواع الکترودجوشکاری ودستگاههای مربوطه جوش وبرش

۶- انواع رنگهای صنعتی وساختمانی واتومبیلی وپوششهای چوب ورنگهای تزیینی

۷- انواع رنگهای ترافیک -اپوکسی -دریایی -پوششهای کف وضدحریق

۸- انواع پودررنگی وپیگمنت ورزین ولوازم رنگ آمیزی وابزارنقاشی

۹- انواع قفل ولولا ودستگیره پلاک ویراق آلات وچتایی- ولوازم چسب ومیخ ومنگنه نجاری

۱۰-انواع ترازو-باسکول ووسایل توزین وسنجش

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم اسفند 1387ساعت 9:32  توسط هیئت مدیره  | 

سابقه وتاریخچه ای از اتحادیه

اتحادیه های صنفی  زیر مجموعه ای از نهادهای مدنی و مردمی بزرگ و موثر در اقتصاد کشور محسوب
می شوند که بر اساس قانون نظام صنفی وظایف مشخص ومعینی را عهده دار می باشند تا بتوانند با اتکای به آن ضمن ایفای نقش و وظیفه خود از حقوق تمامی اصناف و مصرف کنندگان نیز دفاع نمایند در همین راستا و به منظور آشنایی بیشتر با تاریخچه و عملکرد اتحادیه صنف فروشندگان ابزار-رنگ ویراق تربت حیدریه به معرفی این مجموعه پرداخته  خواهد شد.

آغاز تشکیل اصناف بنا بر نظر بعضی از محققین پس ازظهور  اسلام  و پس از ظهور قرامطه و بنا  بر نظر برخی دیگر ادوار پیش از اسلام است .در رسائل اخوان الصفا و قدیمی ترین مواضع اصناف و طبقات آنها اشارت رفته است افراد آن صنف به اقتضای رسم جوانمردی  در غم و شادی همدیگر شریک بوده اند . به عنوان مثال اعضاء هر صنف در مراسم عروسی  یا عزا به یاری یکدیگر  می شتافتند  و همکاری و همدردی داشته اند ولیکن هر صنفی  نسبت به صنف  دیگر اغلب  نوعی رقابت و هم چشمی  داشته است .
چنانچه بر اساس نقل ابن بطوطه وقتی سلطان ابو اسحاق پادشاه شیراز می خواست در آن ولایت قصری نظیر قصر کسری بسازد برای کندن پی آن بین اصناف مختلف شیراز رقابتی بارز و شدید وجود داشت . در عهد صفویه  وقاجاریه نیز هر یک از اصناف رئیسی داشت که او را کدخدا یا باشی می نامیدند  کدخدا غالباً انتخابی  وگاه موروثی بود او به کمک ریش سفیدان صنف به دریافت مالیات و رفع اختلافات جزئی و عادی  بین اعضاء اهتمام  می ورزید  عضویت  در هر صنف  غالباً در گرو گذراندن دوره شاگردی و نیل به مرحله  استادی  در حرفه  و پیشه خاص آن صنف بود و در بعضی  موارد با گذراندن امتحان  و پس از  موفقیت  با  دادن ولیمه  انجام می شد. وجود اصناف   در طول تاریخ  منحصر به ایران  نبوده  و در تمامی نقاط دنیا  وجود داشته  و حتی  در برخی از کشورها در ایجاد یا  سقوط حکومتها نیز نقش قابل توجهی داشتند.
مجموعه امور  اصناف در سالهای قبل از انقلاب یعنی  تا سال ۱۳۵۰ در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه  کسب نیز توسط شهرداریها انجام شده است . در سال 1350 اولین قانون نظام صنفی  تصویب و به موجب  آن اتاق  اصناف تاسیس گردیده و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب  برای واحد های صنفی شد . اتحادیه های صنفی که قبلاً به طور خود جوش برای انجام هماهنگی بین کار اعضای هر صنف  به وجود آمده بودندبیشتر امور مربوط به تهیه کالا ، قیمت گذاری ها و موارد تشکیلاتی و اداری را سامان
می دادند .از زمان تشکیل اتاق اصناف پروانه های کسب شهرداریها تبدیل به پروانه کسب صادر از این اتاق با نظارت اتحادیه صنفی شده وپرونده واحدهای صنفی نیز در اتحادیه تشکیل می گردید در حقیقت اتحادیه ها عملاً همکاری خود را با عنوان زیر مجموعه اتاق اصناف با این سازمان جدید التاسیس شروع کردند. سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی اتاق اصناف منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و اصناف تشکیل گردید سپس در سال 1361 شورای اصناف تاسیس و کلیه امور هماهنگی و ساماندهی مربوط به کمیته امور صنفی و اتحادیه ها به این شورای جدید التاسیس منتقل گردید.
شورای اصناف متولی امور اصناف در راس اتحادیه های صنفی قرار گرفت در این زمان کار صدور پروانه به وسیله  اتحادیه ها و شورای اصناف توامان انجام می گردید .سال ۱۳۶۸ با اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی مجامع امور صنفی تاسیس و امور اصناف از شورای اصناف تحویل این مجامع گردید قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۰ توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ اصلاح و در سال ۱۳۶۸ با اصلاح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی ،مجامع امور صنفی با تفکیک صنوف تحت عنوان مجمع توزیعی – خدماتی و تولیدی –خدمات فنی تاسیس گردیده و شروع به کار نمودند. علیرغم اینک قانون ن .ص در سال ۶۹و۱۳۷۱ با اصلاحاتی  در مجلس روبرو شد هیچ گاه نتوانست خواسته های اصناف را به طور کامل بر آورده نماید. لذا با پیگیری مجامع امور صنفی خصوصاً با تدوین پیش نویس قانون نظام صنفی  وارسال آن به وزارت بازرگانی تغییر قانون یاد شده مورد در خواست از سوی مجامع امور صنفی قرار گرفت در سالهای ۷۷-۱۳۷۸پیش نویس های قانون نظام صنفی  به نظر خواهی مجامع صنفی سراسر کشور گذارده شد و سالهای ۷۰-۱۳۸۰نیز در کمیسیون لوایح هیئت دولت مورد بررسی  وکار شناسی قرار گرفت و بالاخره در ابتدای سال ۱۳۸۱ طرح قانون نظام صنفی توسط نمایندگان مجلس و متعاقب آن لایحه نظام صنفی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی  ارسال گردید.
ازخرداد۱۳۸۱این لایحه در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی  مورد رسیدگی و کارشناسی قرار گرفت در طول ۲۱ ماه نمایندگان اصناف و دولت به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی این قانون را مورد بحث وبررسی قرار دادند و با تغییرات عمده در مفاد آن نهایتاً در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقب آن در مورخه۲۸/۱۲/۱۳۸۲به تایید شورای نگهبان رسید این قانون در ابتدای سال ۱۳۸۳به دولت ابلاغ و از اردیبهشت۸۳ لازم الاجرا شد. لذا هم اکنون کمیسیون نظارت ،مجامع و اتحادیه ها بر اساس قانون جدید انجام وظیفه می کنند.

اتحادیه صنف ابزار ورنگ ویراق تربت حیدریه نیز که دراوایل انقلاب وقبل ازانقلاب شکوهمنداسلامی متشکل ازچندین مشاغل وصنوف مختلف شامل موزائیک سازان - فخاران - شیشه بران - نقاشان ساختمانی -درودگران- مصالح ساختمانی گچ وسیمان- رنگ وابزار وقفل ولولا ومیخ وچتائی فروشان بود که شایسته است ازمدیران خوشنام وصادق ومتشرع ودرستکار ادوار گذشته اتحادیه منجمله مرحوم زنده یادشادروان آقای حاج غلامعلی نواری که چندین دوره متوالی ریاست اتحادیه را برعهده داشته اند ونیز مرحوم حاج علی اصغر چوب بر وآقای حاج حسین منصوری (پدرشهید پاسدارحسن منصوری )وآقای حاج مجتبی بلبل تربتی وحاج سیدناصرحسینی نام برده شودکه بتدریج وبا گسترش یافتن صنوف ازیکدیگر منفک واکنون فقط شامل صنف فروشندگان ابزار ورنگ ویراق میباشد.

همچنین میتوان از افرادباسابقه ومعروف این صنف که اکنون به ملکوت اعلی پیوسته ولیکن دارای سابقه وشهرت واعتبار دراین صنف میباشند یادکرد ازجمله مرحومان زنده یادآقایان حاج محمدرضاسبزواری پور-حاج علی اکبرکرباسی - حاج حسین بلبل تربتی - حاج حسین حدادقندهاری - حاج غلامحسین امینیان-حاج محمدقریانی - حاج محمدحسن حسین زاده - حاج عیسی کمالی - حاج علی محمدفرزندوست -

ونیز جادارد از زحمات مدیران ادوار قبل اتحادیه جناب آقایان حاج محمدجواد وحاج محمدتقی صابری وحاج علی اصغرلباف وحاج فرهاد پیوسته وحاج سیدعلی محجوب وحاج محمودنواری وسایرعزیزان که دردوره های قبلی تقبل مسئولیت داشته اند یاد وقدردانی گردد

+ نوشته شده در  جمعه سوم آبان 1387ساعت 21:32  توسط هیئت مدیره  | 

(موضوع تبصره يك  ماده 12 قانون نظام صنفي)

 ضوابط لازم برای صدوپروانه کسب

ماده 1 - هر فرديكه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد ، اجاره ، يا خريد محل بايد جهت اخذ مجوز لازم به اتحاديه صنف مربوطه مراجعه و درخواست كتبي خود را تسليم نمايد .

ماده 2 - اتحاديه موظف است درخواست هاي رسيده براي اخذ پروانه كسب را به ترتيب شماره و تاريخ در دفتر مخصوص ثبت و رسيد آن را به متقاضي تسليم نمايد .

تبصره 1- اتحاديه مكلف است در چارچوب مقررات ، نظر خود را مبني بر رد يا قبول تقاضا حداكثر ظرف پانزده روز با احتساب ايام غير تعطيل رسمي به صورت كتبي به متقاضي اعلام نمايد عدم اعلام نظر در مدت يادشده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي گردد . در صورت قبول تقاضا توسط اتحاديه ، متقاضي بايد از آن تاريخ ظرف حداكثر سه ماه مدارك مورد نياز اتحاديه را تكميل كند و به اتحاديه تسليم دارد . در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب خواهد گرديد . اتحاديه موظف است پس از دريافت تمام مدارك لازم و با رعايت ضوابط ، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه كسب و تسليم آن به متقاضي اقدام كند . همچنين دريافت كننده پروانه كسب موظف است از تاريخ دريافت پروانه كسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل كسب اقدام كند .

تبصره 2- چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه كسب را رد كند يا از صدور پروانه كسب استنكاف ورزد ، بايد مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به متقاضي اعلام كند . در صورتي كه متقاضي به آن معترض باشد مي تواند اعتراض كتبي خود را ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مجمع امور صنفي ذيربط تسليم دارد مجمع امور صنفي مكلف است طي پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه مربوطه اعلام كند .

تبصره 3 - در صورتي كه اتحاديه يا  متقاضي به نظر مجمع امور صنفي معترض باشند مي توانند ظرف بيست  روز از زمان ابلاغ نظر مجمع ، اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذكور به كميسيون نظارت منعكس كنند . كميسيون نظارت مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را علام دارد . نظر كميسيون نظارت در اين  مورد معتبر و قابل اجرا است مگر ان كه هيات عالي نظارت نظر كميسيون نظارت را ظرف يك ماه پس از دريافت اعتراض نقض كند . در اين صورت نظر هيات عالي نظارت قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 3 - شرايط و مدارك لازم جهت تحصيل پروانه كسب :

1- تابعيت جمهوري ايران ، در مورد اتباع بيگانه داشتن پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور .

2- ارايه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي و يا عادي و يا مبايعه نامه و يا ارايه قرار دادهاي منعقده في مابين متقاضي پروانه كسب با ادارات و سازمانهاي دولتي ، نهادها ، شهرداريها ، شركت هاي تعاوني مسكن و شركتهاي خاص صنفي، شركت هاي تحت پوشش سازمانهاي دولتي و نهادها .

تبصره - دريافت تعهد محضري از دارندگان اجاره نامه عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن .

3- گواهي پايان خدمت وظيفه يا معافيت دايم و يا ارائه گواهي معتبر مبني بر داشتن معافيت تحصيلي يا پزشكي و همچنين دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت و در مدت اعتبار آن (وفق بند (6) ماده 10 قانون نظام وظيفه و بندهاي (ج) ، (د) ، (ي) ماده 50 آيين نامه اجرايي قانون مزبور .

تبصره - حداقل سن جهت خانمها به منظور دريافت پروانه كسب هيجده سال مي باشد .

4- ارايه گواهي عدم سوء پيشينه .

5- ارايه آخرين مدرك تحصيلي يا خداقل گواهي پايان تحصيلات ابتدايي يا سواد خواندن و نوشتن ( به استثناي متقاضياني كه سن آن ها از 50 سال به بالا مي باشد .

6- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .

7- ارايه پايان كار تجاري ، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا قبض يا رسيد پرداخت عوارض كسب و پيشه ساليانه شهرداري و يا پروانه ساختماني تجاري ، اداري و يا كارگاهي محل واحد صنفي و يا ارايه گواهي شهرداري مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه كسب .

تبصره - براي دارندگان اجاره نامه يا اسناد عادي هر گونه مدركي دال بر تشكيل پرونده در شهرداري كفايت مي نمايد .

8- ارايه كارت معاينه پزشكي و گواهي صلاحيت بهداشتي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي مي باشند .

9- ارايه هر گونه مدرك مبني بر تشكيل پرونده و يا ارائه هر يك از اوراق پرداخت مالياتي .

10- مدارك لازم دال بر دارابودن صلاحيت فني براي مشاغل خاص بر اساس آيين نامه مربوطه .

تبصره - اگر متقاضي واجد شروط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد ، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط به نام متقاضي كافي است .

11- موافقت اداره نظارت بر اماكن عمومي نيروي انتظامي

12 - عكس جديد12 قطعه

13- فتوكپي شناسنامه عكس دار دو برگ و در مورد اتباع بيگانه فتوكپي گذرنامه .

تبصره - صدور پروانه كسب براي افراد حقيقي و يا حقوقي با ارايه وكالت نامه ممنوع مي باشد .

ماده 4- براي اشخاص حقوقي ( شركت ها ) و مشاركت هاي مدني ، يك پروانه كسب به نام شركت با ذكر نام مدير عامل اشخاص حقوقي درخواست كننده و يا احدي از شركا ء در مشاركت هاي مدني ( كه توسط ساير شركا كتبا" معرفي و امضاي آنان توسط دفتر خانه اسناد رسمي گواهي شده باشد . ) در صورت احراز ساير شرايط صادر مي گردد.

تبصره 1- چگونگي رسيدگي به اختلافات و دعاوي في مابين شركا اعم از حقيقي و حقوقي بعهده مراجع ذيصلاح قضايي مي باشد .

تبصره 2 - در صورتي كه شركت مزبور بخواهد در بيش از يك مكان فعاليت نمايد براي مكان هاي ديگر ضمن دريافت پروانه كسب طبق مفاد اين ماده جهت اداره واحد صنفي براي فرد معرفي شده توسط مدير عامل و يا احدي از شركاء ( كه توسط شركاء كتبا" معرفي و امضاي آن به دفتر اسناد رسمي گواهي شده باشد ) با رعايت ساير مقررات مربوطه سقف تعدادي كه كميسيون نظارت هر شهر تصويب نمايد كارت مباشرت صادر خواهد شد .

تبصره 3- در صورت نياز به فعاليت در محل غير از محل قانوني اشخاص حقوقي پس از تصويب كميسيون نظارت شهرستان مربوطه يك پروانه كسب به نام شركت و با ذكر مشخصات نماينده قانوني شركت به معرفي مدير عامل اشخاص حقوقي درخواست كننده در صورت احراز ساير شرايط صادر و براي اداره بيش از يك واحد صنفي ساير نقاط براي افرادي كه مدير عامل كتبا" معرفي مي نمايد با رعايت مفاد تبصره 2 همين ماده ضمن صدور پروانه كسب كارت مباشرت صادر خواهد گرديد .

ماده 5 - خريد و فروش پروانه كسب ممنوع مي باشد ، در صورتي كه دارنده پروانه كسب بخواهد واحد صنفي و پروانه خود را به ديگران واگذار كند بايد درخواست كتبي خود را به اتحاديه تسليم دارد . اتحاديه در صورت واجد شروط قانوني بودن فرد معرفي شده و با رعايت ساير مقررات پروانه كسب متقاضي را باطل و بدون در نظر گرفتن  صنفي و سقف پذيرش و ساير شرايط خاص آن شغل پروانه جديد به نام فرد معرفي شده صادر مي كند .

ماده 6- واحدهاي صنفي كه به عنوان آلاينده و يا مزاحم نقل مكان داده مي شوند . همچنان عضو اتحاديه اي كه بوده‌اند خواهند ماند ، حتي اگر در محدوده جغرافيايي جديدي قرار گيرند .

ماده 7 - براي صنوفي كه طبق تصويب هيات عالي نظارت رعايت حدود صنفي ( فاصله مكاني ) الزامي است اتحاديه هاي صنفي هنگام صدور پروانه كسب موظف به رعايت آن ، پس از تصويب متراژ آن در كميسيون نظارت خواهند بود .

تبصره 1- توافق واحدهاي ذينفع و همجوار در مورد تغيير و تعديل حدود صنفي بلااثر مي باشد .

ماده 8 - اتحاديه موظف است فقط براي كساني كه پروانه كسب براي آن ها صادر شده است كارت عضويت در اتحاديه صادر نمايد . صدور كارت عضويت براي افراد فاقد پروانه كسب ممنوع است .

تبصره - صدور و تمديد كارت عضويت در اتحاديه مستلزم پرداخت حق عضويت سالانه مي باشد .

ماده 9 - كليه وارد كنندگان كالا كه به صورت تجاري به واردات كالا اقدام مي كنند و قصد توزيع يا فروش كالاهاي وارداتي خود را دارند ، در صورتي كه به عرضه مستقيم كالا به مصرف كننده مبادرت ورزند ، ملزم به اخذ پروانه كسب طبق مقررات اين قانون خواهند بود .

ماده 10 - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق قوانين جاري موظف به اخذ مجوز فعاليت يا پروانه تاسيس ، بهره برداري يا اشتغال از وزارتخانه ها ، موسسات ، سازمانها يا شركت هاي دولتي ، ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است يا نهادهاي عمومي غير دولتي هستند ، چنانچه به عرضه مستقيم كالاها يا خدمات به مصرف كنندگان مبادرت ورزند ، مكلفند علاوه بر دريافت مجوز فعاليت يا پروانه ، نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحاديه مربوطه اقدام كنند . اشخاص مذكور مشمول قانون نظام صنفي و مقررات آن خواهند بود .

ماده 11- اتحاديه موظف است هر سه ماهه گزارش كتبي در مورد متقاضيان دريافت پروانه كسب و رد يا قبول صدور پروانه كسب جهت آنان را به مجمع امور صنفي مربوطه براي تسليم به كميسيون نظارت ارسال نمايد .

ماده 12- اتحاديه هاي صنفي مكلفند نسبت به تعويض و يا تمديد پروانه كسب واحدهاي صنفي با ارايه گواهي تشكيل پرونده و يا هر يك از اوراق پرداخت مالياتي ، عوارض كسب و پيشه شهرداري و براي ماليات هاي قطعي نشده ارايه گواهي مربوط به طرح پرونده در مراجع ذيربط و همچنين ارايه تاييديه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي صنوفي كه مشمول قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مي باشند اقدام نمايند.

تبصره - كليه دستگاه هايي كه اتحاديه ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام مي كنند ، موظفند ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي خود را اعلام دارند ، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

ماده 13 - عضويت فرد صنفي در شركت هاي تعاوني صنفي منوط به داشتن پروانه كسب معتبر در اتحاديه مربوطه مي‌باشند .

ماده 14 - تغيير محل كسب يا نوع شغل مستلزم اخذ پروانه كسب جديد با احراز شرايط اين آيين نامه مي باشد .

ماده 15 - در صورت مفقود شدن پروانه كسب صدور المثني براي مدت باقي مانده اعتبار پروانه كسب بلامانع خواهد بود.

ماده 16 - در صورتي كه مورد و يا مواردي از شرايط فردي يا مكاني صاحب پروانه كسب برابر اعلام مراجع ذيصلاح اسقاط گردد ، اتحاديه مربوطه مكلف است نسبت به ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب بر اساس بند (ه) ماده 30 ق.ن.ص اقدام نمايد .

ماده 17 - در صورت فوت صاحب پروانه كسب ، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است . چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آن ها مايل باشند ، در صورت دارا بودن شروط فردي مي توانند ظرف دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت مقررات اقدام كنند . پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 1- چنانچه كليه ورثه متوفي صغير باشند اتحاديه مي تواند با حفظ حقوق صغار پروانه مزبور را به نام ولي قهر و در غياب ولي به نام قيم قانوني با اخذ نظر مساعد اداره امور سرپرستي صادر نمايد .

تبصره 2- در صورتي كه نماينده قانوني يا قيم فاقد صلاحيت فني براي شغل مورد درخواست باشد حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني  در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط ، به نام متقاضي كافي است .

تبصره 3 - در صورتي كه تعدادي از ورثه ، صغير و تعدادي كبير باشند صدور پروانه كسب بنام نماينده قانوني (قيم) مستلزم اخذ رضايت محضري وراث كبير نيز خواهد بود .

تبصره 4 - در صورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود ، قيم مي تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كنند .

ماده 18 - صاحبان پروانه كسب مي توانند جهت اداره واحد صنفي خود اقدام به معرفي مباشر واجد شرايط فردي مندرج در ماده 3 اين آيين نامه نمايند .

تبصره 1- صاحب پروانه كسب و مباشر وي متضامنا" كليه مسئوليت هايي كه قانونا" به عهده صاحب پروانه كسب مي باشد را بر عهده خواهند داشت .

تبصره 2- صاحب پروانه كسب مي تواند در هر موقع كه مقتضي باشد نسبت به عزل و يا تغيير مباشر اقدام نمايد .

تبصره 3 - صدور كارت مباشرت مستلزم عقد قراردادي بين فرد صنفي و مباشر مي باشد و يك نسخه قرار داد مذكور در پرونده صنفي ضبط خواهد شد .

ماده 19 - براي صنوفي كه تعداد آن ها به حد نصاب نرسيده است يا فاقد اتحاديه هستند پروانه كسب از طريق اتحاديه همگن بنا به پيشنهاد مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت صادر خواهد شد .

ماده 20 -  در شهرستان هايي كه برخي از اتحاديه ها به علت نداشتن امكانات و توانايي هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده دار شوند به پيشنهاد آن اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت مسووليت صدور پروانه كسب به طور موقت به مجمع امور صنفي واگذار مي گردد در صورت رفع مشكل بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب كميسيون نظارت مسئوليت صدور پروانه كسب بر عهده اتحاديه قرار خواهد گرفت .

ماده 21 - دبير خانه هيات عالي نظارت به منظور يكنواختي پروانه هاي كسب و كارت هاي مباشرت و عضويت در اتحاديه‌ها نسبت به تهيه الگوي آن ها اقدام نموده و نمونه آن را پس از تصويب رييس هيات عالي نظارت به كميسيون هاي نظارت جهت اجرا در سازمان هاي صنفي ابلاغ نمايند . 

ماده 22 - كميسيون هاي نظارت مكلفند جهت هر يك از اتحاديه هاي صنفي پس از كسب نظر از اتحاديه هاي مربوطه و مجمع امور صنفي ذيربط موارد زير را تصويب نموده و علاوه بر ضوابط صدور پروانه كسب جهت اجرا به ان اتحاديه ابلاغ نمايند .

1- تعيين رسته هايي كه در هر اتحاديه مستلزم اخذ پروانه كسب است بر حسب توليد ، توزيع و يا خدماتي كه عرضه مي نمانيد .

2- ضوابط خاص واحد صنفي در هر اتحاديه جهت صدور پروانه كسب كه بر حسب موقعيت اتحاديه هاي صنفي ضرورت داشته باشد .

3- تعيين حداقل فاصله بين دو واحد صنفي مشابه و استثائات آن براي صنوفي كه هيات عالي نظارت برقراري حدود صنفي آن ها را ضروري تشخيص داده است .

ماده 23 - اين آيين نامه در 23 ماده و 21 تبصره و در اجراي تبصره يك ماده 12 قانون نظام صنفي تهيه و در تاريخ 8/5/1383 توسط وزير بازرگاني تصويب گرديد .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم آبان 1387ساعت 21:49  توسط هیئت مدیره  | 

ازطرف هیئت مدیره منتخب جدید به پاس زحمات وخدمات ارزشمند مدیران قبلی درروز چهارشنبه بیست وسوم ماه مبارک رمضان ۳/۷/۸۷ضیافت افطاری درمحل تالارپردیس تربت حیدریه با حضور کلیه اعضاءصنف فروشندگان ابزارآلات،رنگ ویراق تربت حیدریه ونیز حضورگرم وصمیمانه جناب آقای حاج غلامحسین مزینانی ریاست محترم اداره بازرگانی و کمیسیون نظارت وجناب آقای حاج مهدی خسروی نیک ریاست محترم هیئت مدیره  مجمع امور صنفی  به اتفاق سایر اعضاءمحترم هیئت رئیسه وکارکنان شریف مجمع ونیز جناب آقای مهندس قربانی نماینده محترم معاونت استانداروفرمانداری تربت حیدریه برگزار گردید که پس از صرف افطار مراسم تودیع وقدردانی ازخدمات مدیران قبلی جناب آقایان حاج سیدعلی محجوب و حاج فرهادپیوسته ونیز اهداءلوح یادبود درحضور روسای محترم اداره بازرگانی ومجمع امورصنفی ونماینده معاونت استانداری وفرمانداری تربت حیدریه به ایشان انجام گردید وهیئت رییسه جدید مراتب تشکر وقدردانی خودرا از حضور وشرکت کلیه حاضرین اعلام داشته وخواستار حمایت وهمکاری اعضاء باهیئت مدیره جدید گردیدند

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 20:42  توسط هیئت مدیره  | 

هیئت مدیره جدید اتحادیه صنف فروشندگان ابزارآلات- رنگ ویراق تربت حیدریه

 ا-      آقای احمدنواری               رئیس هیئت مدیره

۲- آقای ابراهیم سبزواری پور         نایب رئیس

۳-   آقای هادی مقربی                         خزانه دار

۴- آقای حمیدحدادیان تربتی                   بازرس

۵- آقای محسن گنجی زاده                   دبیر       

 

 

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم مهر 1387ساعت 19:43  توسط هیئت مدیره  |